Frågor och svar

Nedan finner ni en samling med de frågor vi ofta får på kliniken. Hittar du inte ert svar nedan?
Tveka inte kontaka oss.


Vad skiljer Emovement mot andra företag?

På Emovement lägger vi mycket fokus på vidareutbildning och uppdatering av kunskaper hos våra anställda. Naprapaterna på Emovement vidareutbildar sig vid minst två tillfällen varje år och uppfyller kraven för fortbildning enlig Naprapatförbundets fortbildningssystem. På Emovement hålls även interna utbildningar där olika vårdgivare delar med sig av kunskaper till varandra för att bredda kunskaperna ytterligare.

Vad kan Emovement hjälpa mig med?

Tack vare våra medarbetares olika kompetenser kan vi hjälpa dig på många olika sätt. Vi är specialister på: Rygg- och Nackbesvär
Idrottsskador – Diagnos
Idrottsskaderehabilitering
Uppbyggnadsträning
Idrottspsykologi
Huvudvärk
Ischiasbesvär
Kostrådgivning
Rehabiliteringsträning
Massage

Är ni anslutna till försäkringskassan?

Nej, än så länge är det få naprapater i Västra Götalandsregionen som är anslutna till försäkringskassan. Den främsta anledningen till att avtal inte tecknas anges av landstingen vara bristande ekonomi. Vi har dock avtal med alla de största försäkringsbolagen, så har du en sjukvårdsförsäkring, är du hjärtligt välkommen till oss genom denna. I annat fall kostar ett besök 580 kr och vid första besöket kommer du tillsammans med naprapaten fram till hur många besök som kommer att behövas för just ditt besvär.

Första besöket – hur går det till?

När du kommer till Emovement för första gången får du fylla i en hälsodeklaration där du svarar på frågor om dina besvär och tidigare besvär som kan relateras till dessa. När du sedan kommer in till naprapaten ställer han frågor om dina besvär och vad som kan påverka dem för att utröna exakt vad det är som har orsakat din smärta. Naprapaten undersöker sedan bland annat hur man rör sig, om och var man har ont, hur lederna fungerar, styrkan i musklerna och nervernas reaktioner. En del undersökningar gör naprapaten med händerna. Syftet med att känna för hand är att hitta exempelvis den sena, muskel eller led som gör ont.
Naprapaten försöker få en helhetsbild av personen och bedömer samtidigt om behandlingen är lämplig eller inte. Vilken behandling man sedan får beror på den diagnos man har fått. Om naprapaten misstänker att man kan ha sjukdomar eller symptom som behöver utredas mera får man en remiss till en läkare eller annan vårdgivare som är lämpligare för att behandla just detta besvär.

Vad gör en Naprapat?

Naprapaten undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen. Själva kärnan i naprapatin är helhetssynen där specifik kunskap om rörelse- och stödjeorganens uppbyggnad ger goda förutsättningar att med hög kompetens kombinera naprapatisk manuell terapi med ortopedisk och annan konventionell medicin.

Hur lång tid tar ett besök?

Ett förstabesök hos naprapat tar oftast ca 40 minuter. Återbesök ca 30 min.

Hur lång är utbildningen till Naprapat?

Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, tidsmässigt motsvarande 240 högskolepoäng. Drygt hälften av utbildningstiden ägnas åt karaktärsämnet Naprapati som omfattar såväl teoretiska som praktiska delar. Den andra hälften av tiden ägnas åt humanbiologiska, medicinska samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. För att erhålla legitimation och rätten att använda den yrkesskyddade titeln naprapat krävs därutöver praktiska erfarenheter i form av ett års handledd heltidstjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård.

Kan man bli avtalskund hos er? Vad innebär det?

Givetvis kan man bli det. Vi har avtal med allt från försäkringsbolag till idrottsklubbar och byggfirmor.
Avtalen läggs upp efter vad som passar ditt företag eller idrottsklubb bäst. För vissa är det viktigast att man snabbt kan få hjälp när någon i ens personal eller idrottsklubb skadar sig. För andra är det viktigast att förebygga att ens skadan uppkommer. Hör av dig till oss så går vi igenom vad som är bäst för Er.

Hur många naprapater finns det i Sverige?

Naprapatförbundet har idag ca 1100 medlemmar. Av dessa är dryg 800 aktiva i sitt yrkesutövande.